Życie Niemców coraz bardziej dostojniejsze

Prywatne majątki Niemców wciąż rośną. Za lokaty pieniężne niemieckie banki płacą najniższe odsetki w historii, jednak Niemców to nie zniechęca. Nasi zachodni sąsiedzi inwestują w bezpieczne formy oszczędzania i są coraz to zamożniejsi.

Niemcy w drugim kwartale 2015 roku powiększyli swoje majątki ogółem o ponad 5 miliardów euro. Bundesbank zwraca uwagę na statystyki i podkreśla, że mimo tak pokaźnej sumy jest to najniższy wzrost prywatnego kapitału od początku lat 90-tych.

JestPaczka.pl

Niemcy najczęściej korzystają z lokat pieniężnych, które obecnie są najniższe w historii. Wiele banków aktualnie nie wypłaca odsetek na posiadany kapitał lub wypłaca je tylko na bardzo niskim poziomie. Powodem jest fakt, że od dziesiątek lat kapitał nie był tak tani, jak teraz.

Kolejnym powodem, dla którego majątki Niemców wzrastają w wolnym tempie jest wzrost lokat w ubezpieczeniach oraz papierach wartościowych – znajduje się tam 41 miliardów euro oszczędności. Aczkolwiek te lokaty ostatnio najbardziej ucierpiały. Bundesbank podaje, że dzieje się tak m.in. z powodu słabych zysków na giełdach papierów wartościowych. Ostatnio fundusze inwestycyjne straciły najbardziej z powodu słabych kursów akcji.

Eksperci podkreślają, że Niemcy w kwestii oszczędzania pozostają bardzo konserwatywni. Ich zaangażowanie na rynkach kapitałowych nie zmienia się. Z 28 miliardów euro ulokowanego majątku, aż 2/3 znajduje się na kontach bankowych i w gotówce, do których jest możliwy szybki dostęp.
Niemcy nagminnie lokują majątek w polisach ubezpieczeniowych na życie. Wartość tych lokat wzrosła ostatnio o 17 miliardów. Natomiast udział w akcjach wydaje się stosunkowo mały – wynosi 3 mrd euro.

RelatedPost