Zgubiłeś Dokumenty, Okradli Cię, Miałeś Wypadek? Sprawdź Co Zrobić W Tej Sytuacji Będąc W Niemczech!

Mało kto myśli o nieszczęśliwych wypadkach, wyjeżdżając za granicę. Jednak warto dmuchać na zimne, ponieważ nieprzewidziane sytuacje mogą się zdarzyć i pytanie co wtedy?

Po pomoc możecie się udać do polskiego konsulatu. Adresy placówek znajdziecie na stronie MSZ → http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki

Ich zadaniem jest dopilnowanie, aby polski obywatel był traktowany pod kątem prawa na równi z obywatelem niemieckim. Konsulat zajmuje się m.in sprawami administracyjnymi np. w przypadku utraty dokumentu wystawiają paszport tymczasowy oraz nawiązują kontakt z rodziną w sytuacjach kryzysowych tj. kradzież, utrata pieniędzy, śmierć.

Kradzież lub utrata dóbr osobistych

Utrata dokumentów oraz pieniędzy to najczęściej spotykane przyczyny wizyt w konsulacie. Bez względu na to czy doszło do kradzieży czy zgubienia dokumentów, konsulat zobowiązany jest do wystawienia nowego paszportu lub innego dokumentu na czas określony.

Wyrobienie paszportu tymczasowego trwa 1 dzień. Konsul potwierdza tożsamość osoby, przygotowuje odpowiedni druk oraz robi zdjęcie, po czym otrzymujesz do ręki nowy dokument. Pamiętaj, że jest on ważny maksymalnie rok od daty wydania.

JestPaczka.pl

Konsulaty nie udzielają pożyczek, ale pośredniczą w nawiązaniu kontaktu z rodziną lub znajomymi w Polsce, którzy mogą przesłać poszkodowanemu pieniądze. Często zalecają skorzystać z szybkich transferów pieniężnych między państwami, które umożliwiają odbiór gotówki po zaledwie kilkunastu minutach (np. Western Union).

Jeśli z jakiś przyczyn powyższa sytuacja nie jest możliwa, konsulat może pośredniczyć w przekazywaniu środków pieniężnych. Rodzina poszkodowanej osoby musi wcześniej wpłacić daną sumę na konto MSZ, po czym konsulat jest zdolny do udzielenia pożyczki na powrót do kraju.

Ochrona pracownika

Placówki dyplomatyczne pomagają również w nawiązaniu kontaktu z niemieckimi organizacjami zajmującymi się ochroną praw pracowników. W sytuacjach, gdy pracodawca ewidentnie łamie prawo lub zapisy umowy, nie wahaj się i zasięgnij pomocy u konsula. Masz do tego absolutne prawo!


Śmierć lub areszt

W przypadku śmierci za granicą konsulat powiadamia rodzinę zmarłego i zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi ze sprowadzeniem ciała do kraju.

W sytuacji naruszenia niemieckiego prawa i aresztowania, konsul utrzymuje kontakt z aresztowanym oraz kontaktuje się z miejscowymi władzami, w celu ustalenia przyczyny zatrzymania polskiego obywatela. Ponadto, zawiadamia rodzinę w Polsce o zaistniałej sytuacji. Zatrzymany w areszcie otrzymuje listę adwokatów, którego może wybrać jako swojego obrońcę/reprezentanta w sądzie.