Zakazany owoc lepiej smakuje

JestPaczka.pl

Niepokojące dane płyną z Federalnego Centrum Oświaty Zdrowotnej (BZgA) w Kolonii – młodzi Niemcy coraz częściej sięgają po narkotyki! Niepokojące dane płyną zza naszej zachodniej granicy. Liczba młodych osób w Niemczech, które sięgają po marihuanę wzrasta, tak wynika z badań przeprowadzonych przez Federalne Centrum Oświaty Zdrowotnej w Kolonii.
17,7% badanych w wieku od 18 do 25 lat regularnie sięga po narkotyki. Dla porównania w 2008 roku ten współczynnik wyniósł 11,6%. 3,5% ankietowanych w wieku od 12 do 25 roku życia przyznało się do palenia zioła, w 2008 roku ich liczba wyniosła 2,3%.
Wśród respondentów w wieku od 18 do 25 roku życia do zażywania narkotyków częściej przyznają się mężczyźni, 23,9% z nich przyznało się, że w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy po narkotyki sięgali przynajmniej raz. W 2008 roku liczba mężczyzn „regularnie” sięgających po marihuanę wyniosła 14,8%, co daje wzrost o prawie 61% w przeciągu kilku lat!
„Palenie narkotyków, szczególnie w tak młodym wieku niesie za sobą negatywne skutki dla zdrowia” – zauważa Marlene Mortler (CSU), komisarz rządu federalnego ds. narkotyków. Lekarze precyzują, że przyjmowanie narkotyków w młodym wieku może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne oraz układ oddechowy młodego człowieka.
Naukowcy są zdania, że wzrost osób sięgających po używki jest efektem medialnie nagłośnianego problemu dotyczącego legalizacji narkotyków w Niemczech, gdzie część polityków opowiada się za legalizacją, część nie, co prowadzi do sporów i braku konkretnych decyzji. Młodzi ludzie sięgając po narkotyki, chcą w ten sposób powiedzieć „tak” dla ich legalizacji. Zdaniem niektórych polityków, legalny dostęp do marihuany zmniejszy liczbę osób sięgających po nie z nielegalnych źródeł, a co za tym idzie zniknie problem nielegalnego handlu narkotykami.

RelatedPost