Z zegarkiem w ręku, czyli wszystko o czasie pracy Twojego pracownika

Jak długo może pracować pracownik zatrudniony na pełny etat, a jak długo ten zatrudniony na kilka godzin? Czy młodzież pracuje w takim samym wymiarze godzin co dorośli? Jak długo powinna trwać przerwa? Na te i wiele innych pytań odpowie ustawa o długości czasu pracy, którą po krótce streszczamy.

 

Zakładasz firmę? W planach masz zatrudnienie pracowników, ale nie do końca znasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ich zatrudnienia? Wciąż jeszcze zastanawiasz się, w jakim wymiarze godzin powinny pracować osoby zatrudnione na cały etat, ile ci zatrudnieni w formie pomocnika. A może myślisz o zatrudnieniu studentów? Oni też pracują w innym wymiarze godzin.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. W razie dodatkowych pytań odsyłamy do ustawy o czasie pracy pracownika.

 

Tygodniowy czas pracy

W dni robocze pracownik zatrudniony na pełny etat może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie (tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin), sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty).

 

Dłuższy czas pracy – kogo dotyczy?

Więcej niż osiem godzin dziennie mogą pracować osoby zatrudnione przy tzw. pracach sezonowych. Wtedy ich czas pracy w ciągu dnia wydłuża się do 10 godzin, a tygodniowo do 60.

JestPaczka.pl

Istnieje także możliwość, że w Twojej firmie pracownicy będą pracować dłużej, ale wtedy musisz sporządzić pismo, w którym podajesz imię i nazwiska osób pracujących dłużej oraz informację, w jakich godzinach wykonują oni swoją pracę. Tak sporządzony dokument (oczywiście z podpisem pracowników i Twoim) musisz przechowywać, co najmniej dwa lata. Oczywiście o wszystkich zmianach w długości czasu wykonywanej pracy musisz powiadomić organ nadzorczy.

 

Przerwa na lunch

Czas trwania przerwy zależy od czasu trwania pracy. Jeśli pracownik pracuje od 6 do 9 godzin dziennie to przysługują mu dwie przerwy po 15 minut, albo jedna dłuższa, która będzie trwała 30 minut.

 

Oni pracują na specjalnych zasadach

Myślisz o zatrudnieniu studenta, ucznia, który nie ukończył jeszcze 18 roku życia? Musisz pamiętać, że te osoby pracują na szczególnych warunkach. Jakich? Otóż nieletni pracownicy są zatrudniani od poniedziałku do piątku i mogą pracować maksymalnie 40 godzin tygodniowo! Wyjątek stanowią następujące miejsca pracy: piekarnia, hotel, dom opieki czy restauracja. Jeżeli osoba niepełnoletnia pracuje w niektóre dni mniej niż 8 godzin, w takim przypadku może pracować o pół godziny dłużej w pozostałe dni. Inaczej wygląda także kwestia przerw, które muszą być dłuższe, bo po 4,5 godziny pracy powinna pojawić się 30 minutowa przerwa, a przerwa między dwoma dniami roboczymi musi wynosić 12 godzin.

Istniej możliwość by Twój pracownik wykonywał pracę także w niedzielę, ale wtedy musisz zagwarantować mu dwie niedziele wolne w miesiącu.

Kobiety w ciąży i matki karmiące pracują w wymiarze Doppelwoche czyli w wymiarze dwóch tygodni. W tym czasie suma godzin nie może przekroczyć 80, a praca w nocy, niedziele i święta jest dopuszczalna, ale tylko w niektórych przypadkach.

Img: www.prawo.egospodarka.pl

RelatedPost