Wielka Reforma Hartz IV – Bezrobotni Zostaną Pozbawieni Swoich Praw?

Reforma zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV, planowana przez Andreę Nahles, może doprowadzić do pogorszenia się sytuacji świadczeniobiorców. Najbardziej dotknięci będą bezrobotni, którzy otrzymali błędne decyzje. Eksperci ds. rynku pracy są zaniepokojeni.

Niemiecki rząd zamierza przeprowadzić wielką reformę Hartz IV. Początkowe projekty ustawy były głównym tematem rozmów między ekspertami ds. rynku pracy oraz adwokatami. „Report Mainz” donosi, że w przyszłości bezrobotni nie otrzymają przysługującego im zasiłku wstecz – z kilkoma wyjątkami.

Do tej pory w przypadku otrzymania błędnej decyzji, osoby, które pobierały zasiłek Hartz IV miały prawo otrzymać zaległe świadczenia, nawet jeżeli termin odwołania już minął. Wystarczyło złożyć wniosek o sprawdzenie wystąpienia pomyłki, która mogła zostać skorygowana maksymalne po roku od jej wystąpienia. Eksperci uważają, że w nowej reformie takiej możliwości już nie będzie.

JestPaczka.pl

Do złożenia wniosku o sprawdzenie sytuacji potrzebny będzie wyrok najwyższych sądów. Jeżeli go zabraknie, to nadpłata będzie niemożliwa. Bezrobotny będzie musiał wyłapać w przeciągu miesięcznego terminu odwołania wszystkie błędy w swojej decyzji. W przypadku emerytury – poszkodowani mogą zgłaszać błędny na otrzymanej decyzji i otrzymać nadpłatę środków nawet z czterech lat wstecz.

Profesora Stegan Sell – ekspert rynku pracy uważa, że: „Bardzo skomplikowanie brzmiąca regulacja w projekcie ustawy spowoduje niezłe zamieszanie w państwie (…) A kiedy okaże się, że ktoś popełnił błąd, nikt nie odda należnej kwoty”.

Ministerstwo, którego głową jest Andrea Nagles, informuje, że zmiany w istniejących paragrafach mają na celu głównie „dopasowanie służące przejrzystości” regulacji, które będą mogły zapewnić bezpieczeństwo prawne: „Inne zaostrzenia lub ograniczenia dla świadczeniobiorców nie są z tym związane”. Zdania są podzielone.

RelatedPost