Urlop Okolicznościowy w Niemczech – Kiedy Przysługuje i na Jakich Zasadach?

Wszystkim osobom pracującym w Niemczech przysługują Sonderurlaub – tzw. urlopy okolicznościowe w ściśle określonych przypadkach. Możemy do nich zaliczyć ślub, narodziny dziecka, a w niektórych przypadkach nawet przeprowadzkę.

Główne rozporządzenia dotyczące urlopu okolicznościowego w Niemczech można znaleźć pod §616 Federalnego Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z regulacjami zawartymi w FKC pracownicy mają prawo do dni wolnych od pracy przy wydarzeniach rodzinnych o wyjątkowym charakterze. Urlop przysługuje nie tylko w przypadku śmierci bliskich, ale także na własny ślub lub ślub dziecka. Kodeks Cywilny do pojęcia “wyjątkowej okazji” zalicza również srebrne oraz złote wesele.
W każdym z opisanych przypadków pracownik ma prawo do 1 dnia wolnego od pracy – wyjątkiem może być inny zapis w umowie o pracę lub w zbiorowym układzie pracy (Tarifvetrag).

Co w sytuacji, gdy nie mamy zgody na urlop okolicznościowy?

JestPaczka.pl

W przypadku narodzin dziecka prawo do dnia wolnego mają również Ojcowie – chyba, że w umowie zdeklarowano się inaczej. Pracodawca może nie wyrazić zgody na 1 dzień urlopu bezpłatnego, nawet jeżeli dziecko urodzi się w niedzielę lub w dzień wolny od pracy.

Większość pracowników uważa, że pracodawca powinien przyznać dzień urlopu także przy przeprowadzce – niestety nie jest to prawdą. Jeżeli taki zapis nie znalazł się w umowie lub w zbiorowym układzie pracy wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy.
Pracownicy i urzędnicy mają prawdo do jednego dnia urlopu okolicznościowego przy przeprowadzce, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania o charakterze służbowym np. przeniesienie. Pracownikom przysługują nawet 3 dni wolnego, jeżeli ostatnie przeniesienie miało miejsce mniej niż 5 lat wcześniej.
Zatrudnieni w sektorze prywatnym mogą domagać się również prawa do 1 dnia urlopu okolicznościowego. W tej kwestii sądy pracy nie są jednak zgodne. Czynnikiem decydującym w tym przypadku jest odległość do nowego miejsca zamieszkania, całościowy koszt, a także fakt czy pracownik upora się z przeprowadzką poza czasem pracy.

Pracownicy w Niemczech mają prawo do urlopu okolicznościowego wyłącznie w przypadku, gdy wymienione powyżej wydarzenia przeszkadzają w wykonywaniu pracy. Zgodnie z §616 Federalnego Kodeksu Cywilnego stosunek pracy musi być „wykonywany”. Pracownicy nie wykonują swojej pracy w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym lub na urlopie wychowawczym (Elternzeit), więc nie ma możliwości, by w tym samym czasie otrzymali urlop okolicznościowy narodzin dziecka czy ślubu.

RelatedPost