Szukasz Praktyk Zawodowych w Niemczech? Dobry Czas Dla Praktykantów Minął!

Płaca minimalna w Niemczech (8,50 euro na godzinę) obowiązuje nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę, ale także praktykantów. Przedsiębiorstwa postanowiły drastycznie ograniczyć liczbę wolnych miejsc praktyk.

Liczba firm, które oferowały odbycie praktyk, gwałtownie zmalała. Już co 2 przedsiębiorstwo, które jeszcze niedawno poszukiwało praktykantów, teraz nie ma żadnych wolnych miejsc.
Od zeszłego roku praktykanci muszą otrzymywać 8,50 euro za godzinę.

JestPaczka.pl

Ifo i Randstad przeprowadziły ankietę w 1000 przedsiębiorstwach. 77% oferowało praktyki w ubiegłych latach. Od 2015 roku 47% z nich nie przyjęło żadnego praktykanta. Brak zainteresowania praktykantami można zauważyć w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników – dawniej to one oferowały najwięcej praktyk.

Zmienił się także czas odbywania praktyk – na skrócenie trwania praktyk zdecydowało się co czwarte przedsiębiorstwo. Praktyki trwające krócej niż 3 miesiące nie są objęte płacą minimalną. Podobnie jest również w przypadku praktyk obowiązkowych w ramach studiów.

Zaledwie 22% pracodawców stwierdziło, że to wprowadzenie płacy minimalnej jest winne takiemu stanowi rzeczy. Skrytykowane zostały wyższe koszty, ale również obowiązek prowadzenia nowej dokumentacji – firmy, które płacą praktykantom mniej niż ustawowe 8,50 euro na godzinę, muszą udowodnić, że dane miejsce pracy obowiązują wyjątkowe reguły.