Prawo do Odprawy – Komu i na Jakich Zasadach Przysługuje w Niemczech!

Pomimo tego, że niemiecka gospodarka ma się całkiem dobrze, to jednak niektóre mniejsze i większe firmy borykają się z problemami finansowymi, a pracodawcy chcąc zaoszczędzić pieniądze zwalniają pracowników. Co niemieckie prawo mówi na temat zwolnień? Komu i na jakich warunkach przysługuje prawo do odprawy?

Nie od dziś wiadomo, że niemieckie firmy dbają o pracowników, dlatego bardzo często zwalniając pracownika, wpłacają mu odprawę, jako pewnego rodzaju rekompensatę, ale należy pamiętać o tym, że w Niemczech obowiązuje zasada wolności wypowiadania umów o pracę zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

01.01.2004 w Niemczech weszła w życie ustawa, która daje pracownikowi prawo do ubiegania się o odprawę w ściśle określonych okolicznościach:

– Pracodawca dokonał zwolnienia umotywowanego złą kondycją ekonomiczną zakładu, a w pisemnym wypowiedzeniu występuje uzasadnienie, że pracownik został zwolniony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, co więcej w piśmie widnieje klauzula, która mówi o tym, że pracownik może ubiegać się o wypłatę odprawy.

– Gdy w umowie o pracę jest zapis, który mówi o tym, że pracownik może ubiegać się o wypłatę odprawy. Trzeba jednak zaznaczyć, że taki rodzaj umów w niemieckim systemie występują bardzo rzadko.

– Tarifvertrag czyli zbiorowy układ pracy, który może przewidywać odprawę za zwolnienia dokonane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

JestPaczka.pl

– Układ w sprawie „ochrony przed racjonalizacją”, który może zawierać układ pomiędzy pracodawcą, radą zakładową, związkami zawodowymi i innymi organami i przewidywać ochronę przed racjonalizacją dla określonych pracowników. Takie układy bardzo często występują przy prywatyzacji zakładów państwowych i często ma w swoich umowach aneks dotyczący odpraw.

– Jeśli pracodawca przeprowadza zmiany kadrowe w przedsiębiorstwie wtedy danemu pracownikowi, dla którego nie ma już miejsca w firmie przewidziana jest odprawa ustawowa.

Umowy o pracę i na czas określony

Jeśli pracodawca nie przedłuży z nami umowy o pracę, która wcześniej była zawarta na czas określony, wtedy takiej osobie nie przysługuje żadne roszczenie prawne do wypłaty odszkodowania, ale to nie zmienia faktu, że pracownik może zaproponować pracodawcy wypłacenie odprawy za przepracowany czas, może się zdarzyć również tak, że pracodawca sam doceni starania i wkład w pracę, wypacając odszkodowanie za (w tym przypadku) nie przedłużenie umowy.

Kiedy sąd, a kiedy urząd pracy?

Jeśli zostałeś zwolniony i masz zamiar ubiegać się o odszkodowanie warto zwrócić się o pomoc do prawnika. Jednak przed wizytą w kancelarii należy udać się do niemieckiego urzędu zatrudnienia gdzie należy zgłosić fakt zwolnienia. Prawnicy radzą by uczynić to najlepiej następnego dnia, odradzając tym samym czekanie do momentu wygaśnięcia okresu wypowiedzenia (który może potrwać nawet kilka miesięcy).

Jeśli chodzi o sąd pracy, w tym przypadku także liczy się czas. Pozew w sądzie pracy osoba zwolniona powinna wnieść w ciągu trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia pracy.

RelatedPost