Jak nie dać się oszukać, czyli prawa i obowiązki pracodawcy w Niemczech względem pracownika!

W dzisiejszym artykule w sposób lekki, łatwy i przyjemny zaznajomimy was z tematem praw i obowiązków niemieckiego pracownika oraz pracodawcy.

Przeczytaj uważnie i dowiedź się jakie masz prawa i obowiązki względem pracodawcy, ale co najważniejsze jakie twój szef ma obowiązki w stosunku do ciebie!

Poniżej przedstawiamy obowiązki pracodawcy w ramach istniejącego na terenie Niemic stosunku pracy.

  1. Zatrudnienie

Niemiecki pracodawca jest zobowiązany do faktycznego zatrudniania pracownika zgodnie z zapisami umowy, a co za tym idzie, pracownik może żądać od pracodawcy przypisania go do odpowiedniego stanowiska pracy.

Spisując umowę z pracownikiem, pracodawca jest zobowiązany do dbania o dobro pracownika, które powinno się przejawiać m.in. poprzez pieczę nad rzeczami pracownika (w trakcie, gdy ten wykonuje pracę) np. samochodem, dokumentami, ubraniem itd.

Pracodawca jest także zobowiązany do przekazywania pracownikowi niezbędnych informacji dotyczących pracy w obrębie zakładu czy miejsca pracy np. planowanym remoncie. Oczywiście pracodawca ma także możliwość karania pracownika za niedopełnienie obowiązków lub pochwałę w przypadku dobrze wykonanego zadania.

  1. Wynagrodzenie
JestPaczka.pl

Pracodawca jest zobowiązany do regularnego wypłacania wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oraz termin jego wypłacania są regulowane w umowie o pracę. W Niemczech wynagrodzenie jest zazwyczaj wypłacane 15-go każdego miesiąca lub pod koniec danego miesiąca.

Niemiecki pracodawca jest także zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny czy pracę w niedzielę i święta, ale także w trakcie pracy w nocy. Taki obowiązek pracodawca ma tylko wtedy, jeśli taka klauzula występuje we wcześniej podpisanej umowie. Jeśli w umowie nie było mowy o wypłacaniu dodatkowych pieniędzy np. za pracę w nocy, pracownik nie ma prawa się o zaległe czy dodatkowe pieniądze upominać!

Skoro znamy już obowiązki pracodawcy względem pracownika, czas by odsłonić drugą stronę medalu, czyli jakie obowiązki ma pracownik zatrudniony w niemieckiej firmie?

  1. Świadczenie pracy

Pracownik zatrudniający się na dane stanowisko musi dokładnie przeczytać podpisywaną umowę! Bardzo często występuję w niej klauzula dotycząca samodzielnego wykonywania danej pracy (chyba, że zatrudniamy się do pracy zespołowej to wtedy nie będzie takiego obowiązku.), co za tym idzie niemiecki pracownik, powierzoną pracę musi wykonać osobiście (nie zlecać jej wykonania koledze czy rodzinie).

  1. Dbanie o dobre imię firmy

Pracownik zatrudniający się w danej firmie musi wziąć pod uwagę fakt, że podpisując umowę staje się „odpowiedzialny” za daną markę, a tym samym jest zobowiązany do ochrony majątku pracodawcy, pilnowanie czystości swojego stanowiska pracy, szanowanie rzeczy, które są własnością firmy. Co więcej pracownik musi być lojalny w stosunku do swojego miejsca pracy, czyli nie może prowadzić konkurencyjnej działalności, musi zachowywać dyskrecję itd.

Informacje pochodzą z Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej W Republice Federalnej Niemiec.