Niemieckie chorobowe. Dla kogo i na jakich warunkach?

O ile w przypadku urlopu jesteśmy sobie w stanie go zaplanować, o tyle w obliczu choroby pozostajemy zupełnie bezsilni. Dlatego pracując za granicą musimy znać swoje prawo dotyczące zabezpieczenia nas w trakcie choroby oraz na jakiej zasadzie zostanie nam wypłacone odszkodowanie czy chorobowe.  

Każdy pracownik musi pamiętać o tym, że w czasie choroby oprócz praw, ma także swoje obowiązki.

W pierwszym dniu choroby jesteśmy zobowiązani poinformować pracodawcę o niedyspozycji oraz terminie, w którym planujemy przebywać na zwolnieniu lekarskim.

W terminie do trzech dni od dnia, w którym pierwszy raz nie pojawiliśmy się w pracy (zgłaszając niedyspozycję) musimy dostarczyć chorobowe. Może zdarzyć się tak, że minie okres naszego chorobowego, a my nie będziemy w stanie wrócić do pracy. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak ponownie udać się do lekarza i pracodawcy przedstawić kolejne zwolnienie. W razie nie przedstawienia zaświadczenia od lekarza, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania zaświadczenia chorobowego.

Ile maksymalnie może wynosić długość chorobowego?

Jeżeli z przyczyn niezależnych od nas (choroba, wypadek) nie jesteśmy w stanie wykonywać swojej pracy, przysługuje nam wtedy chorobowe. Długość chorobowego może wynosić nawet do 6 tygodni.

Na jakiej zasadzie jest wypłacane chorobowe?

Jeżeli pomiędzy dwoma okresami niedyspozycji w pracy, która była spowodowana tą samą chorobą nie minęło 6 miesięcy, wtedy pracownikowi przysługuje chorobowe w wysokości 6 tygodni. Pracodawca powinien wypłacić nam chorobowe zgodnie ze stawką wypłacaną w czasie naszej pracy, np. jeśli pracujemy osiem godzin dziennie za 5 euro, to po jednym dniu pracodawca powinien nam wypłacić 40 euro.

JestPaczka.pl

Na wynagrodzenie w czasie przebywania na chorobowym składa się, zatem nasze wynagrodzenie brutto oraz wszystkie dodatki np. za pracę w nocy, za pracę w upale czy stałe gratyfikacje dotyczące charakteru wykonywanej pracy

Jeśli jesteśmy chorzy dłużej niż 6 tygodni wtedy koszty chorobowego pokrywa nasza ubezpieczalnia.

Kiedy możemy starać się o chorobowe?

O chorobowe może starać się osoba chora lub, która uległa wypadkowi, ale pod warunkiem, że przepracowała minimum 4 tygodnie!

Jeżeli pracownik nie przepracował 4 tygodni wtedy chorobowe nie będzie pokrywał pracodawca, ale kasa chorych.

Co jeśli chorobowe przeciąga się i trwa dłużej niż 42 dni (sześć tygodni)?

Jak już wcześniej pisaliśmy, pierwsze sześć tygodni choroby płaci pracodawca, ale jeśli po tym okresie nie powróciliśmy do pełnej sprawności możemy ubiegać się o zasiłek chorobowy, który będzie wypłacany przez niemiecką państwową kasę chorych, do której należy pracownik.

Do zasiłku chorobowego mają prawo ci, którzy w wyniku przebytej choroby lub wypadku nie są w stanie powrócić na zajmowane wcześniej stanowisko, co więcej są niedolne do wykonywania jakiejkolwiek innej pracy.

Wypłacanie zasiłku chorobowego nastąpi z dniem orzeczenia lekarskiego o niezdolności do wykonywanej pracy.

RelatedPost