Niemcy: Praca w niedzielę, święta i w nocy – na jakich zasadach i za ile?

Pracując u niemieckiego pracodawcy nie możesz zapominać, że przysługują ci prawa, o które musisz walczyć, gdy zostaną złamane.

Poniżej przybliżymy wam wiedzę z zakresu prawa pracy w Niemczech. Zajmiemy się prawem pracy w dni wolne, w święta, a także w nocy. Odpowiemy na pytanie: pracownicy, których zawodów mogą rościć prawa do odszkodowania, a których nie?

Arbeitszeitgesetz to podstawa

Arbeitszeitgesetz to prawo o czasie pracy. W kodeksie traktującym o Arbeitszeitgesetz znajdziemy  informacje m.in. w jakich zawodach praca w Niemczech niedzielę i święta, a także w nocy jest dozwolona, a w których nie.

Na pracę w niedzielę i święta bez wątpienia muszą być przygotowani pracownicy służb policji, straży pożarnej, medycy, a także sportowcy, osoby związane z branżą hotelarską, gastronomiczną, restauracyjną, osoby zajmujące się organizacją imprez i ochroniarze. W pozostałych zawodach (zgodnie z prawem) praca w niedziele i święta jest niedozwolona.

Niestety często zdarza się tak, że pracodawcy łamią przepis dotyczący zakazu pracy w weekendy i święta.

Jeśli pracowałeś w niedzielę albo w święta, a w umowie nie ma informacji, że czas twojej pracy obejmuje dni od poniedziałku do piątku, powinienieś żądać od pracodawcy dnia wolnego. Gdy ten odmówi, nie podając racjonalnego wytłumaczenia, możesz skierować sprawę do sądu.

Odszkodowania w Niemczech

JestPaczka.pl

Jak już wyżej pisaliśmy za przepracowaną niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje jeden dzień wolnego.

Isnieje rozporządzenie, które mówi o tym, że jeśli pracujemy w niedzielę, to pracodawca w ciągu kolejnych dwóch tygodni musi zwrócić nam dzień wolnego. Natomiast jeżeli poszliśmy do pracy w święto, które wypada w tygodniu wtedy pracodawca jest zobowiązany do oddania nam dnia wolnego w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni.

Niemieckie prawo w odróżnieniu do polskiego nie przewiduje dodatku do wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta.

Praca w nocy

Niemieckie prawo pracownikiem nocnym określa osobę, która pracuje w godzinach nocnych lub przynajmniej 48 dni w roku świadczy pracę w godzinach nocnych.

Pracodawca względem pracownika nocnego ma większe obowiązki niż w przypadku osoby pracującej w ciągu dnia. Pracownik nocny jeżeli praca w tych warunkach mu nie służy, bądź ma na utrzymaniu chore dziecko (które ma poniżej 12 lat) lub inną chorą osobę, która do tego wymaga całodobowej opieki, wtedy taki pracownik może wystąpić do pracodawcy z prośbą o zwolnienie go z obowiązku pracy w nocy. Pracodawca ma także obowiązek wypłacania pracownikowi wykonującemu swoją pracę w nocy dodatek do wynagrodzenia (który powinien wynosić 25% wynagrodzenia, ale wysokość dodatku zależy od charakteru wykonywanej pracy) lub zagwarantować mu dni wolne. Czy pracownik otrzyma dodatek czy dni wolne zależy od pracodawcy.

Może zdarzyć się tak, że pracownik nocny nagle zrezygnuje z pracy i nie zdąży wybrać dni wolnych. W takiej sytuacji pracodawcy nie pozostaje nic innego jak tylko wypłacić dodatek do pensji.

Wszystko co musisz wiedzieć o pracy za granicą bez języka znajdziesz tutaj: „Praca Bez Języka

RelatedPost