Niemcy Coraz Częściej Myślą o Oddaniu Bliskich Pod Opiekę Obcokrajowców!

Liczba osób, które wymagają stałej opieki w Niemczech ciągle rośnie. Szacuje się, że około 3 mln Niemców potrzebuje opieki. Niewiele rodzin jest w stanie zająć się starszymi osobami.

Agencji doradcza PricewaterhouseCoopers (PwC) na zlecenie dziennika „Die Welt” zrealizowała sondaż opinii publicznej, który dotyczył przyszłości opieki nad osobami starszymi w Niemczech.
Z ankiety wynika, że do ośrodków dla seniorów za granicą już co 2 Niemiec oddałby rodziców lub innych członków rodziny, którzy wymagają stałej opieki i pielęgnacji. Zdaniem berlińskiego dziennika, opieka za granicą pozwoliłaby zaoszczędzić co najmniej 1000 euro na miesiąc.

Co 5 Niemiec chciałby, aby zagraniczne domy seniora spełniały jednak pewnie warunki. Powinny posiadać niemieckojęzyczny personel oraz porównywalne z niemieckimi medyczne standardy. Odległość od domu, gdzie znajduje się ośrodek również nie powinna być duża.

JestPaczka.pl

Portugalia i Hiszpania – to najbardziej zaufane kraje, do których Niemcy najchętniej wysłaliby swoich niepełnosprawnych bliskich. Podjęto już pierwsze kroki w kierunku umieszczenia niemieckich seniorów w zakładach opiekuńczych w Portugalii. Oferta placówek opiekuńczych obejmuje także wizyty rodziny, której pobyt jest też formą urlopu w tym kraju.

Niemcy rozważają także możliwość włączenia w ten system Polski. W niemieckich domach od wielu lat pomagają opiekunki z Polski – cieszą się one dużym uznaniem i popularnością – tłumaczył Michael Burkhart, kierownik działu Healthcare & Pharma w Niemczech. Istotna jest również mała odległość z Niemiec do Polski.

¾ Niemców mogłoby opiekować się najbliższymi w domu

¾ Niemców mogłoby opiekować się najbliższymi w domu, ale pod warunkiem, że będą otrzymywać za to pieniądze. 37% respondentów jest gotowych robić to już za 250 – 500 euro na miesiąc. Natomiast 40% procent Niemców zmotywowałoby się do opieki nad bliskimi, gdyby otrzymywali 500 euro.
Główną przeszkodą w opiece nad seniorami w domu jest brak miejsca (55%) oraz zbyt duże obciążenie emocjonalne. 47% badanych boi się wyczerpania fizycznego, a 41% popełniania ewentualnych błędów w opiece. Opieka nad niepełnosprawnym ojcem czy matką dla ⅓ ankietowanych byłaby równoznaczna ze zbyt dużym obciążeniem dla rodziny.

Obecnie 2,8 mln Niemców wymaga stałej opieki!

Obecnie 2,8 mln Niemców wymaga stałej opieki. Szacuje się, że za kilka lat będzie ich ponad 3 miliony. O 70% osób, które wymagają stałej opieki, troszczą się w domu partnerzy lub dzieci. ⅕ z nich korzysta z pomocy mobilnej służby pielęgnacyjnej. Jedynie 30% niepełnosprawnych osób starszych ma zapewnioną stacjonarną opiekę w niemieckich domach seniora. Szukasz pracy jako opiekunka? Sprawdź oferty pracy dla opiekunek

RelatedPost