Młodym Niemcom Nie Chce się Pracować? Spada Liczba Nadgodzin!

Niemcy coraz rzadziej decydują się na nadgodziny. Ludzie młodzi i słabiej opłacani niechętnie decydują się na pracę po godzinach.

Z badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika, że 63% pracowników przepracowywało więcej godzin, niż zapisano w ich umowach, obecnie liczba spadła już 61%. Zauważono również, że ilość dodatkowej pracy wyraźnie się zmniejszyła. Badania przeprowadzono przez doradztwo ds. wynagrodzenia Compensation Parner, które przeanalizowało 256 347 danych pod tym względem.

59% zatrudnionych osób uważa, że celowo unikało nadgodzin w pracy, mimo otrzymania dodatkowych pieniędzy lub dodatkowego urlopu. Zauważono, że wraz z wysokością wynagrodzenia rośnie ilość nadgodzin, co oznacza, że nadgodziny są znacznie rzadziej rekompensowane w atrakcyjny sposób w dobrze płatnych zawodach.
Najczęściej w dobrze płatnej pracy zapłata za nadgodziny zawarta jest już w wynagrodzeniu, co jest uściślone w umowie.

JestPaczka.pl

Trend wyraźnie zmierza w stronę mniejszej ilości nadgodzin. Niektórzy pracodawcy już teraz pozostawiają kwestię godzin pracy swoim pracownikom” – podkreśla Tim Börger, dyrektor Compensation Partner. „Liczy się zarówno produktywność, wyniki, jak i zadowolenie pracownika. Taka tendencja będzie coraz bardziej widoczna”. – dodaje.

Zawodem, w którym robi się najwięcej nadgodzin jest doradca przedsiębiorstwa – średnio 5,5 nadgodzin tygodniowo. Najwięcej nadgodzin zauważono także w branży dóbr konsumpcyjnych i użytkowych, a także w branży kosmetycznej.

Płeć i wiek również przedkładają się na ilość nadgodzin. Starsi mężczyźni najczęściej zostają dłużej w pracy. Osoby poniżej 20 roku życia pracują nie więcej niż 2 godziny dłużej, niż pisze w umowie. Pracownicy pomiędzy 40, a 49 rokiem życia robią średnio 3,7 nadgodzin tygodniowo.
Eksperci uważają, że: „starsi pracownicy pracują dłużej, ponieważ ciąży na nich większa odpowiedzialność, która nierzadko wiąże się z dłuższym czasem pracy”.

RelatedPost