Mieszkam i pracuję w Niemczech. Jak rozliczyć się z Niemieckim urzędem skarbowym?

Pracując i mieszkając w Niemczech, masz obowiązek rozliczyć się z tamtejszym urzędem skarbowym. Do tego konieczne są odpowiednie dokumenty. Podpowiemy Wam, na co zwrócić uwagę, by otrzymać jak największy zwrot!

Podstawowe dokumenty potrzebne do niemieckiego rozliczenia

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego dokonujesz rozliczenia jest Besondere Lohnsteuerbescheinigung, a zatem odpowiednik polskiego PIT-11. Dostarczeniem tego dokumentu powinien zając się Twój pracodawca (jeśli on nie dopełni swojego obowiązku, po niemiecką kartę podatkową należy się zgłosić do właściwego urzędu gminy z wnioskiem o wydanie odpowiedniego dokumentu). Wyjątek stanowią pracodawcy zatrudniający pracowników, których podatek dochodowy odprowadzany jest ryczałtowo (w tym przypadku pracodawca nie ma obowiązku wystawiania powyższego dokumentu).

 

W zasadzie, w Niemczech możemy wyróżnić dwa typy rozliczeń:
– dla ograniczonego obowiązku podatkowego,
– dla nieograniczonego obowiązku podatkowego.
Ten pierwszy (ograniczony obowiązek podatkowy) wypełniamy wtedy, gdy pracowaliśmy w Niemczech mniej niż 183 dni, a także w przypadku, gdy suma dochodów uzyskanych w Niemczech nie przekracza równowartości 90% łącznych, ogólnoświatowych dochodów podatnika.
W przeciwnym razie obowiązuje nas rozliczenie nieograniczone i tylko w tym przypadku możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy związanych z ulgami np. na dzieci uczące się (o czym będzie mowa jeszcze poniżej).
Z niemieckim urzędem skarbowym rozliczasz się z każdego otrzymanego przychodu, ale także ze wszystkich pobieranych świadczeń (przed niemieckim urzędem przedstawiamy także informacje o dochodach uzyskanych w innym państwie np. w Polsce), co dla Polaka rozliczającego się w Niemczech może okazać się nowością, dlatego ostrzegamy, że w Niemczech jest inaczej. Jeśli w czasie trwania roku podatkowego mieliście jakieś przerwy, których nie wykazaliście w zeznaniu, możecie być pewni, że urząd poprosi Was o złożenie wyjaśnienia.

Zwróć uwagę na odliczenia podatkowe!

JestPaczka.pl

W niemieckim rozliczeniu podatkowym warto pamiętać o odliczeniach, niektóre z nich są naprawdę korzystne np.:
– koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego za względu na pracę,
– koszty dodatkowych ubezpieczeń,
– koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy,
– ulga na dziecko, które się uczy.
Ale oczywiście, aby otrzymać zwrot pieniędzy za poniesione straty, najpierw trzeba udowodnić, że faktycznie ta szkoda została poniesiona. Warto zatem „kolekcjonować” rachunki za paliwo, za czynsz itp.
Ważne jest ich gromadzenie do rozliczenia, ale także przechowywanie, ponieważ urząd może do pięciu lat upomnieć się o te dokumenty i poprosić o ich przedstawienie, dlatego warto je gromadzić, by później uniknąć niepotrzebnego stresu.

Uwaga: ulgi podatkowe przysługują tylko tym pracownikom, którzy pracowali w Niemczech dłużej niż 183 dni!

Pamiętajmy, że dobre i skrupulatne wypełnienie zeznania podatkowego, a co za tym idzie uwzględnienie wszystkich ulg, gwarantuje odzyskanie dwukrotnie więcej pieniędzy, ale błędnie wypełniona deklaracja, a także źle udokumentowane ulgi mogą skutkować nie tylko opóźnieniem zwrotu, ale przede wszystkim nałożeniem wysokich kar na podatnika. Dlatego, jeśli nie jesteśmy pewni, który wniosek wypełnić lub w jaki sposób to zrobić, lepiej udać się po poradę do specjalisty.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

Wypełnienie zeznania podatkowego sprawia kłopot Polakom w kraju, a co dopiero rodakom na emigracji, kiedy dokument jest w obcym języku. Jeśli nie potrafimy lub zwyczajnie nie mamy czasu na wypełnienie dokumentów warto zwrócić się z prośbą o pomoc do firm specjalizujących się w tej dziedzinie.
Konsultanci nie tylko wypełnią za nas dokumenty, ale także zbiorą brakujące zaświadczenia, a w razie potrzeby będą się kontaktować z naszym pracodawcą.
Pamiętajmy jednak, że koszt usługi nie powinien przekroczyć 15% wartości wnioskowanej kwoty.

Praca w Niemczech – Sprawdzone oferty pracy w Niemczech.

RelatedPost