Kto i Jak Może Uzyskać Rentę w Niemczech?

Choroba, nieszczęśliwy wypadek lub inna przeciwność losu uniemożliwia ci podjęcie pracy w Niemczech, a może miałeś dobrą pracę, ale z przyczyn zdrowotnych nie możesz jej wykonywać?

Przeczytaj, na jakich zasadach możesz ubiegać się o przyznanie renty z tytułu częściowej lub całościowej niezdolności do pracy. 

W Niemczech o rentę mogą starać się osoby, które nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin lub osoby, które zdaniem lekarza nie są w ogóle zdolne do pracy.

Wysokość renty w Niemczech jest obliczana indywidualnie dla każdego pracownika. Do przyznania renty niezbędna okaże się decyzja lekarza o niezdolności do pracy.

W 2012 roku w przypadku pełnej niezdolności do pracy średnia wysokość renty w Niemczech zachodnich wynosiła 723 euro miesięcznie, a dla porównania w Niemczech wschodnich 698 euro. W przypadku niepełnej renty stosunek wyniósł 492 do 423 dla Niemiec zachodnich.

Uwaga. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem 1 lipca bieżącego roku w Niemczech ma wejść w życie nowa ustawa o rentach, w myśl której nastąpi zmiana w obliczaniu wysokości świadczeń. Co ulegnie zmianie? Tzw. okres zaliczeniowy zostanie wydłużony o dwa lata i będzie ważny do uzyskania 62 lat ponadto, jeśli zarobki pracownika były na średnim poziomie to nie będą brane pod uwagę cztery lata przed rozpoczęciem wypłacania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jeżeli w tym czasie wystąpiły straty w dochodach, które miały negatywny wpływ na wysokość świadczeń.

Jakie warunki muszę spełnić by ubiegać się o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

O prawo do wypłaty częściowych rent mogą się ubiegać tylko te osoby, które przez przynajmniej pięć lat opłacały składki emerytalno-rentowe, oraz przez trzy lata opłacały składki obowiązkowe.

Wyjątek od tzw. czasu oczekiwania stanowią osoby, które w czasie odbywania praktyki doznały uszczerbku na zdrowiu. Ci poszkodowani mogą bezzwłocznie ubiegać się o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

JestPaczka.pl

Gdzie złożyć wniosek z prośbą o przyznanie renty i co zrobić w przypadku jej odrzucenia? 

Osoby starające się o pobieranie zasiłku z tytułu przysługującej im renty muszą złożyć odpowiedni wniosek w ubezpieczalni emerytalnej.

Może zdarzyć się tak, że ubezpieczalnia odeśle wniosek o przyznanie renty, a w adnotacji wystąpi prośba o skierowanie się na rehabilitację. Poszkodowany nie może zbagatelizować tego zalecenia!

Jeżeli po wizycie u specjalisty (rehabilitanta) – ten stwierdzi, że ćwiczenia czy zabiegi medyczne nie pomogą i nie poprawią stanu zdrowia, wtedy poszkodowany z wnioskiem od rehabilitanta udaje się ponownie do ubezpieczalni emerytalnej, a tam wniosek o rehabilitację zostaje zmieniony na wniosek o przyznanie renty.

Oczywiście odpowiedź ubezpieczalni, o przyznanie renty, może być negatywna. Najczęściej wniosek bywa odrzucony z powodu niespełnienia odpowiednich warunków do uzyskania renty (niepłacenie składek rentowych) lub z przyczyn medycznych. Każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie od decyzji komisji (na złożenie odwołania poszkodowany ma zaledwie miesiąc!), ale każde odwołanie się od decyzji wymaga potwierdzenia, dlaczego odwołujący uważa, że ma prawo do pobierania renty.

W przypadku, gdy wniosek ponownie zostanie odrzucony, wnioskodawcy nie pozostaje nic innego jak tylko złożyć pozew do sądy społecznego.                                                 

Pobieram rentę czy mogę dorobić?

Często osoby, które przechodzą na rentę pytają czy oprócz pobierania świadczenia mogą sobie dorobić. Otóż dla tych wszystkich mamy dobrą wiadomość! Jeśli dochód z dodatkowej pracy nie przekroczy 450 euro to taka praca jest dozwolona, a co więcej można pobierać rentę. Dodatkowo dwa razy do roku można sobie dorobić nawet do 900 euro.

Wszyscy ci, których taka kwota nie satysfakcjonuje i myślą o wyższych zarobkach muszą liczyć się z konsekwencją, a mianowicie z ewentualnymi potrąceniami (wysokość potrącenia będzie zależała od wysokości zarobków, a także od tego czy pobierana jest renta pełna czy niepełna).

RelatedPost