Klasy podatkowe w Niemczech – Steuerklase

Klasy podatkowe służą do naliczania podatku w trakcie trwania czasu pracy. Niemieckie klasy podatkowe są bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ od tego, jaką wybierzemy zależy wysokość podatku potrącanego z dochodu. Choć temat nie jest nowy stale jeszcze pojawiają się pytania: „Dlaczego ja płacę więcej podatku niż inni?”.

Niemieckie klasy podatkowe wyróżniają 6 klas podatkowych:

I klasa podatkowa – osoby żyjące samotnie: kawalerowie, panny, osoby rozwiedzione, owdowiałe (pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy byli rozwiedzeni lub owdowiali oraz nie posiadają na utrzymaniu dzieci).
II klasa podatkowa – osoby samotnie wychowujące dzieci. W gospodarstwie rodzinnym musi być co najmniej jedno małoletnie dziecko, na które rodzic otrzymuje świadczenia rodzinne (Kindergeld) lub zasiłek opiekuńczy.
III klasa podatkowa – osoby żyjące w związkach małżeńskich, lecz także osoby owdowiałe w trakcie roku podatkowego, w którym zastąpił zgon małżonka.
IV klasa podatkowa – małżonkowie o dochodach.
V klasa podatkowa – jeden z małżonków o niższym dochodzie od drugiego.
VI klasa podatkowa – osoby posiadające dochody z więcej niż jednej pracy.

Spora grupa osób pracujących w Niemczech twierdzi, że należy się wystrzegać pierwszej klasy wybierając alternatywy III/V lub IV/IV.

JestPaczka.pl

Małżonkowie, którzy żyją we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą wybierać między kombinacjami klas podatkowych III/V i IV/IV (kombinacja stosowana przeważnie przez małżonków o podobnych pochodach. W przeciwnej sytuacji sięgają raczej po pierwszy wariant).

Osoby wyjeżdżające do pracy do Niemiec (których mąż lub żona zostają w Polsce) otrzymują zazwyczaj I klasę podatkową. Potrącany podatek jest spory, co powoduje, że osoby te dążą do zmiany klasy!

Nie podejmuj decyzji pochopnie

Często pod wpływem impulsu czy namowy innych decydujemy się na zmianę klasy podatkowej, a to nie zawsze jest dobre rozwiązanie!
Warto pamiętać o tym, że klasy podatkowe można zmieniać wiele razy w zależności od sytuacji! Bezpłatnie można dokonać dwóch zmian w ciągu roku, a efekt zmiany jest realizowany wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Klasa podatkowa to nie tylko wysokość naliczanego podatku!

Niewielu pamięta o tym, że zmiana klasy podatkowej ma nie tylko wpływa na wysokość pobieranego podatku, ale również na wysokość świadczeń zastępujących dochody!

To może cię również zainteresować: