Insolvenzgeld – co to jest, kiedy i komu się należy?

Pracujesz w niemieckiej firmie? Odpowiadają ci godziny pracy, zespół, a nawet wynagrodzenie? Gratulujemy! Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia co ty. Co zrobić, gdy zbliża się czas wypłacania wynagrodzeń, a ty dowiadujesz się, że firma, w której pracujesz jest niewypłacalna. Czy w takim wypadku mamy szansę na odzyskanie swoich pieniędzy? Gdzie lub do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc? 

Każdego roku w Niemczech upada około 40 tys. firm, a takich, którym grozi bankructwo jest znacznie więcej. W przypadku, gdy pracodawca jest niewypłacalny i nie jest w stanie wypłacić pracownikom należytego wynagrodzenia Agentur für Arbeit (odpowiednik polskiego urzędu pracy) ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu tzw. Insolvenzgeld (zasiłek upadłościowy).  

Insolvenzgeld to świadczenie, do którego mają prawo pracownicy firmy, która ogłosiła upadłość. Zasiłek jest finansowany ze składek płaconych przez pracodawców oraz związki zawodowe.

Do zasiłku mają jednak prawo ci pracownicy, którzy w firmie ogłaszającej bankructwo przepracowali okres trzech miesięcy (które są liczone od dnia ogłoszenia przez firmę upadłości) i byli zatrudnieni przez bankrutującą firmę.

By ubiegać się o wypłatę należnego wynagrodzenia z tytułu upadłości firmy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który można otrzymać bezpośrednio u Agentur für Arbeit, zamówić telefonicznie lub pobrać ze strony internetowej (www.arbeitsagentur.de).

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od ogłoszenia przez firmę upadłości.

Wniosek o zasiłek powinien zawierać:

– formularz wniosku,

– numer akt postępowania sądowego (w sądzie upadłościowym),

– umowę o pracę,

– wypowiedzenie umowy o pracę,

– ostatnie trzy odcinki wypłaty.

JestPaczka.pl

Okres, za który zostanie otrzymany zwrot wynagrodzenia zależy od daty rozwiązana umowy, a będzie obliczony na podstawie wysokości dochodu netto.

Zgodnie z rozporządzeniem ustawy o podatku dochodowym Insolvenzgeld jest wolny od podatku, ale w zeznaniu podatkowym musi być wykazany jako dochód. Tym samym jeśli składamy zeznanie podatkowe musimy zaznaczyć (a najlepiej dołączyć decyzję), że pobieramy (lub w przeszłości pobieraliśmy) zasiłek upadłościowy.

Z ulgą mogą odetchnąć ci, którzy za Odrą pobierają jeszcze inne zasiłki np. z tytułu samotnie wychowującej matki, zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek upadłościowy można łączyć z innymi zasiłkami! Natomiast jeśli Insolvenzgeld jest jedynym zasiłkiem, który pobieramy – Agentur für Arbeit będzie nam opłacało składki na ubezpieczenie społeczne przez okres trzech miesięcy.

Jak obliczyć okres, za który należy ci się zwrot wynagrodzenia?

Powyżej przedstawiamy teoretyczne porady związane z zasiłkiem upadłościowym, ale wielu z was w dalszym ciągu może nie wiedzieć jak obliczyć okres, za który przysługuje zwrot wynagrodzenie, a to naprawdę nic trudnego.

Przykład:

Dzień ogłoszenia upadłości: 01.12.

Okres, za który należy się odszkodowanie: 01.09 – 30.11.

Istnieje jeszcze inna możliwość: pracownik został zwolniony w okresie trzech miesięcy przed ogłoszeniem przez firmę upadłości, a zatem:

Data ogłoszenia upadłości: 01.12.

Data wygaśnięcia stosunku pracy: 31.08.

Okres, za który dostaniemy odszkodowanie: 01.06 – 31.08.