Hartz IV Nie Dla Wszystkich Obywateli z Krajów UE

Ministerstwo pracy w Niemczech planuje ograniczyć prawo obywateli innych krajów UE przebywających w Niemczech do pobierania zasiłków dla bezrobotnych i pomocy socjalnej, jeżeli wcześniej nie podjęli pracy w Niemczech.

Andrea Nahles (SPD) kieruje resortem pracy i spraw socjalnych – pod jej okiem rozpoczęto już prace nad projektem nowej ustawy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Hartz IV) najprawdopodobniej będzie przysługiwało tylko osobom, które przez co najmniej 5 lat przebywały w Niemczech bez pomocy ze strony państwa. Stanowisko Nahles popiera kanclerz Angela Merkel.

Federalny Sąd Spraw Społecznych w Kassel w grudniu zeszłego roku uznał, że imigranci z krajów UE, którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, mogą starać się o pomoc socjalną. Władze samorządowe obawiają się wydatków rzędu ponad 500 mln euro rocznie.

JestPaczka.pl

Władze szacują, że z pomocy socjalnej może skorzystać ok. 130 tys. osób, przede wszystkim obywateli z Rumunii i Bułgarii. Wysokość pomocy społecznej dla osoby samotnej wynosi obecnie 404 euro miesięcznie.

Trybunał Sprawiedliwości UE w 2015 roku orzekł, iż obywatele innych krajów unijnych mogą być traktowani gorzej niż obywatele Niemiec, jeżeli chodzi o świadczenia dla bezrobotnych. Zgodnie z prawem europejskim niemieckie urzędy nie mają obowiązku wypłacania zasiłku dla bezrobotnych obcokrajowcom z UE, którzy przebywają na terytorium Niemiec z zamiarem poszukiwania pracy.

Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim jednorazową pomoc dla osób, którym odmówiono świadczeń lub pożyczkę na powrót do kraju pochodzenia.