Czy niemiecki urząd może zmniejszyć zasiłek?

Arbeitslosengeld II wśród Polaków mieszkających w Niemczech bardziej znany jest pod nazwą Hartz IV. Zasiłek ten przysługuje osobom ubogim, zdolnym do pracy, którzy nie mają prawa do świadczenia ALG I.

Bardzo często pytacie czy urząd może zmniejszyć wysokość zasiłku i na jakiej zasadzie jest on (zasiłek) w ogóle obliczany. Wy pytacie, my odpowiadamy!

 

Kto może się ubiegać o ALG II?

Z tego świadczenia mogą korzystać zarówno Niemcy jak i obcokrajowcy przebywający na terenie państwa niemieckiego.

Osoba ubiegająca się o zasiek musi mieć ukończone 15 lat i może go pobierać do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Jednak by otrzymywać zasiłek należy w pierwszej kolejności wystąpić o pozwolenie na pracę w Niemczech. Samo pozwolenie nie wystarczy. Pracę należy podjąć i jeżeli dochód nie będzie w stanie zagwarantować godnego życia, wtedy możemy ubiegać się o prawo do zasiłku.

 

ALG II równe dla wszystkich?

Nie, zasiłek ALG II nie jest równy dla wszystkich. Jego wysokość jest obliczana na podstawie wieku, stanu cywilnego oraz tzw. stopnia zapotrzebowania, na który składa się:

– Zapotrzebowanie zasadnicze, do którego wliczane są pieniądze przeznaczone do pokrycia kosztów wyżywienia, ubrań, higieny osobistej, sprzętów domowych i energii.

– Zapotrzebowanie dodatkowe (dla kobiet w ciąży, rodziców samotnie wychowujących dzieci, sierot, niepełnosprawnych).

– Zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i ogrzewania.

JestPaczka.pl

 

Obowiązki osoby pobierającej świadczenia

Jak już wcześniej wspominaliśmy, osoby pobierające zasiłek mają obowiązek wykonywania pracy. Tylko na podstawie jej posiadania można ubiegać się o zasiłek, dlatego odbiorca świadczenia ma obowiązek meldowania się w urzędzie – Jobcenter (ale tylko jeśli zostanie się o to poproszonym) oraz informowanie, o każdej niezdolności do pracy, które powinno być motywowane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie nie będzie się wywiązywała z umowy, urząd ma prawo do obniżenia wysokości świadczenia lub cofnięcia go.  Co więcej, za niedopilnowanie obowiązków grozi nie tylko pozbycie się lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia, ale urząd może także zastosować wobec osób łamiących prawo, następujące kary:

– Zmniejszenie wysokości pierwszego stopnia zapotrzebowania o 30%. Taka kara czeka osobę, która odrzuciła ofertę pracy, która została zaproponowana mu przez Jobcenter.

– Nie pojawienie się na umówione wcześniej spotkanie w urzędzie, co skutkuje obniżeniem zasiłku o 10%.

– Zmniejszenie zasiłku o 60% w przypadku, gdy na przestrzeni roku osoba pobierająca zasiłek po raz kolejny złamie któryś z punktów regulaminu. W przypadku złamania przepisu po raz trzeci Jobcenter ma prawo cofnąć przyznawany zasiłek.

Uwaga: Na zaniedbania przepisów związanych z pobieraniem zasiłku, w sposób szczególny muszą uważać osoby między 15 a 25 rokiem życia. Chociażby jedno zaniedbanie skutkuje natychmiastowym wstrzymanie wypłacanego świadczenia.

 

Czy przed karami urzędu można się bronić?

Oczywiście. Osoba pobierająca zasiłek może zaprotestować przeciwko karze nałożonej przez urząd oraz dochodzić swoich racji w sądzie społecznym.

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją urzędu powinniśmy jak najszybciej udać się do placówki i zażądać spisania protokołu dotyczącego sprzeciwu wobec nałożonych sankcji. Uwaga: na złożenie protestu mamy 30 dni od otrzymania decyzji urzędu.

Może zdarzyć się tak, że protest składany w urzędzie zostanie odrzucony, w takim przypadku kolejnym krokiem będzie szukanie pomocy w sądzie społecznym, ale także w tym przypadku skarga musi być złożona nie dłużej niż miesiąc od momentu otrzymania decyzji z urzędu.

RelatedPost