Badania prenatalne w Polsce i w Niemczech, kto bardziej dba o zdrowie przyszłej matki i jej dziecka?

Wykonanie badań prenatalnych zaleca się wszystkim kobitom będącym w ciąży, a obowiązkowe są dla ciężarnych po 35. roku życia, które w ciąży są pierwszy raz, albo rodziły w okresie od 2-5 lat. Jak wygląda kwestia finansowania tych badań w Niemczech? Trzeba płacić za dodatkowe badania z własnej kieszeni, czy testy będą przeprowadzone bezpłatnie z uwagi na odprowadzane na kasę chorych składki?

Badania prenatalne są to badania płodu przeprowadzane w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Testy pozwalają wykryć choroby wrodzone i genetyczne, takie jak: zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów.

 
Przeprowadzenie badań pozwala skontrolować stan płodu oraz przebieg ciąży, ale co ważniejsze podjąć właściwe leczenie w przypadku nieprawidłowości. Medycyna poszła do przodu, co w obecnych czasach pozwala m.in. na przeprowadzenie operacji w łonie matki. Jeśli leczenie jest niemożliwe, lekarz na podstawie badań prenatalnych może uprzedzić i przygotować rodziców na wychowanie dziecka z wadą genetyczną.

JestPaczka.pl

 

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży mówi: Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu, lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu.

 
Reasumując. W Polsce nie wszystkie kobiety mają prawo do bezpłatnych badań prenatalnych, a ich zlecenie (korzystając z leczenia na Narodowy Fundusz Zdrowia) może wydać lekarz, który uzna, że zdrowie dziecka budzi obawy lub jest zagrożone. W przeciwnym razie kobiety chcące mieć pewność, że ich dziecko urodzi się zdrowe, muszą pokryć koszty badania z własnej kieszeni.

 
Wyniki badania sprawdzają się w 97%, a ich koszt waha się od 200-700 zł, za inwazyjną diagnostykę przyszłe matki muszą zapłacić około 1500 zł.
Tymczasem za naszą zachodnią granicą badania prenatalne (Prӓnataldiagnostik/Feindiagnostik) są bezpłatne (w ramach podstawowego ubezpieczenia), nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polek decyduje się na prowadzenie ciąży i rodzenie w Niemczech, gdzie przyszłe matki mają zapewnioną znakomitą opiekę zdrowotną.