Alzheimerem można się zarazić?

Badania przeprowadzone przez naukowców już dwukrotnie wskazały, że choroba Alzheimera może być zaraźliwa. Ma to związek z niektórymi zabiegami medycznymi. Natomiast wyniki nie są jeszcze jednoznaczne.

 

Badania przeprowadzone w różnych placówkach naukowych sugerują, że typowe dla Alzheimera białka mogą być przenoszone podczas operacji chirurgicznych, transfuzji czy prostych zabiegów stomatologicznych. Naukowcy zapewniają, że kontakt z chorym nie jest niebezpieczny.

Naukowcy opisali wyniki autopsji mózgów 7 osób, którzy zmarli po walce z wyniszczającą chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD). Wszystkie badane osoby 10 lat przed śmiercią przeszły przeszczep opony twardej-błony pokrywającej mózg i rdzeń kręgowy. Do dalszych analiz pobrano fragmenty tkanek z ludzkich zwłok i były one zanieczyszczone prionami, wywołującymi chorobę CJD.

 

JestPaczka.pl

5 na 7 przebadanych mózgów, wykazywało patologiczne zmiany, które są bezpośrednio związane z chorobą Alzheimera. Płytki utworzone przez amyloid beta wykryto w substancji szarej i naczyniach krwionośnych. Przebadane osoby miały od 28 do 63 lat – jest to zbyt młody wiek, aby mogły samoistnie wytworzyć się u nich płytki amyloidowe, które są charakterystyczne dla alzheimera. Nie zaobserwowano obecności płytki amyloidowej u 21 pacjentów, którzy we wcześniejszych latach nie przeszli przeszczepu opony twardej, ale zmarli z powodu CJD.

Badacze, którzy przeprowadzili badania, uważają, że jest możliwe, aby przeszczepiona opona twarda była zanieczyszczona małymi ilościami amyloidu beta, który powoduje chorobę Alzheimera oraz prionami, które wywołują CJD. Obie z chorób mają długi okres inkubacji, natomiast choroba Creutzfeldta-Jakoba postępuje szybko, kiedy alzheimer rozwija się powoli.

”Nasze wyniki są spójne. Fakt, że nowe badania pokazują tę samą patologię pojawiającą się po innej procedurze medycznej, zwiększa nasze obawy” – tłumaczy John Collinge, szef zespołu badawczego.

 

W sytuacji, gdy teoria transmisji amyloidu beta okaże się prawdziwa, może mieć to istotne rezultaty kliniczne. W chirurgii ogólnej nie da się usunąć białek amyloidu beta przez standardowe procedury sterylizacji, gdyż są bardzo lepkie. Kolejne badania są konieczne, ale zabiera się na nie kilka różnych zespołów naukowych.

W żadnym eksperymencie nie wykazano, że alzheimer może być zaraźliwy w kontaktach z opiekunami lub członkami rodziny. Obecnie nikt już nie używa preparatów, które pochodzą ze zwłok. Syntetyczny hormon wzrostu stosowany jest do leczenia zaburzeń wzrostu, a syntetycznych membran używany jest w neurochirurgii.

RelatedPost